SUCCESS STORY

aleksander


Jesteśmy dumni.
Jako 17 letni uczeń Aleksander miał wielkie marzenie – chciał poświęcić swoje życie na Pomaganie potrzebujacym. Zdecydował, że będzie studiował medycynę w USA by później zostać lekarzem. W przedostatniej klasie liceum dołączył do EDUN Academy i wziął udział w kursie przygotowawczym do matury amerykańskiej SAT. Z pomocą swojego koordynatora SAT Aleksander zbudował bardzo silny i spójny profil aplikacyjny, który gwarantował mu przyjęcie na najlepsze universytety amerykańskie i otrzymanie wysokiego stypendium. Po kilku miesiącach Aleksander zdobył 2050 punktów na egzaminie SAT i wraz z obszerną działalnością pozaszkolną, ponadprzeciętnymi ocenami szkolnymi i wyjątkowym Personal Essay został przyjęty na New York University (kampus w mieście Nowy Jork) i otrzymał zwolnienie z 50% wysokości czesnego.Od wczesnych lat szkolnych Anh chciał zostać biznesmenem i pracować na Wall Street. Mając pełne wsparcie swojego taty, Anh postanowił wyjechać na studia w USA i spełnić to marzenie. W ostatniej klasie liceum przyszedł do EDUN Academy aby przygotować się do procesu aplikacyjnego na amerykańskie uczelnie. Anh wiął udział w intensywnym kursie przygotowawczym do amerykańskiej matury SAT i już po 3 miesiącach nauki otrzymał wynik prawie 2000 punktów. Wspólnie z koordynatorem programu przygotowawczego na studia w USA. Anh zgromadził komplet dokumentów aplikacyjnych i wyselekcjonował grupę uniwersytetów amerykańskich oferujących prestiżowe ścieżki edukacji biznesowej oraz oferujące stypendia międzynarodowym uczniom. Jednym z nich był St. Mary's College of California, 5 w rankingu Forbes szkoła biznesowa. Został przyjęty i otrzymał stypendium blisko $30 000 rocznie. Będąc już na drugim roku Anh otrzymał kilka ofert staży w bankach inwestycyjnych takich jak Merrill Lynch oraz Goldman Sachs. Anh jest już obiecującym biznesmenem. Idzie śladami ojca.

anh

EGZAMIN SAT – MATURA AMERYKAŃSKA

Egzamin SAT - struktura

Struktura egzaminu SAT należy do niestandardowych:
— Trwa około 3 godziny 45 minut 
— Składa się z 3 różnych obowiązkowych  sekcji - Evidence -Based Reading, Writing and Language Test, Maths oraz dodatkowej częsci w zakresie tworzenie wypowiedzi pisemnej
Typy sekcji:
— Evidence-Based Reading- ta część sprawdza znajomość leksyki i umiejętność czytania ze zrozumieniem. Testowana jest również znajomość słownictwa oraz  rozumienie logiki zdań w przedstawionym kontekście.Często przez uczniów uznana za najbardziej wymagającą część, której należy poświęcić bardzo dużą ilość  zajęć praktycznych i strategicznych.

— Writing and language - w porównaniu do logicznego czytania, ta część jest uznana za najprzyjemniejszą część egzaminu. Na tą część składają się między innymi pytania wielokrotnego wyboru, które sprawdzają wiedzę z zakresu gramatyki, styl, oraz zdolności organizacyjne w pisaniu.
— Maths 

 Aby poradzić sobie z tą sekcją potrzebne jest odpowiednie podejście ucznia do nauk matematycznych. dziedziny zakres wiedzy wymagany dla matematyki to: algebra, arytmetyka, analiza danych, prawdopodobieństwo i geometria. Część matematyczna podzielona jest na dwa etapy pracy: zadania z i bez użycia kalkulatora.


Wynik
Teraz kilka kluczowych informacji o najważniejszym punkcie egzaminu - wyniku:

— Maksimum  punktów jakie można otrzymać w egzaminie SAT to 1600, 800 punktów za każdą z 3 sekcji wymienionych powyżej.
— Osiągnięcie dobrego wyniku z matury SAT to min. 1450 punktów. Ten wynik gwarantuje dołączenie do grona studentów najbardziej renomowanych uczelni amerykańskich, w tym Ivy League.

Wymagane kompetencje
Uczniowie, którzy pragną podejść do egzaminu SAT są na zróżnicowanych poziom zaawansowania językowego. Podążając za indywidualnymi potrzebami oferujemy dwa typy kursów:

— Uczniowie o poziomie B2 i niższym uczestniczą w dłuższych i bardziej intensywnych kursach
— Uczniowie, którzy już mają poziom komunikacji językowej na B2/C2  mogą przystąpić do egzaminu po kursie podstawowym

Testy przedmiotowe SAT
SAT 1 nie jest jedynym egzaminem, który należy zdać, aby sprostać wymaganiom college'ów amerykańskich. Wymagane są również testy SAT z przedmiotów szkoły szkolnych takichjak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, literatura, historia światowa, historia Stanów Zjednoczonych, testy językowe . Są to tzw. SAT Subject Tests. Zwykle szkoły wymagają zdania dwóch z podanych na liście przedmiotów. Z Edun Academy uczniowie zyskują pomoc również w przygotowaniu się do tychże testów przedmiotowych


Z CZEGO SKŁADA SIĘ KURS SAT

1. Każdy uczeń przechodzi indywidulaną diagnozę jako element poznawczy w zakresie poziomu wiedzy szkolnej i języka angielskiego.

2. Wynik testów wstępnych pozwala ustalić odpowiednią liczbę godzin w kursie w ramach danej sekcji.

3. Uczeń otrzymuje szczególowy, indywidualny plan przygotowań do egzaminu SAT.

 

Materiały do nauki
Wszystko co jest wymagane do zajęć SAT, jak książki, teksty, dodatkowe materiały uczeń, otrzymuje od swojego koordynatora. Materiały pomocnicze są obowiązkowe dla każdego z uczniów Edun Academy.

Testy przedmiotowe SAT
Doradztwo przy wyborze odpowiednich SAT Subject Testów oraz pomoc w przygotowaniu do nich  oferujemy każdemu uczniowi Edun Academy jako spersonalizowane przygotowanie  w oparciu o indywidualny poziom merytoryczny ucznia.

College Counselling
Niezmiernie ważnym etapem w procesie ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet amerykański jest sam proces aplikacyjny, a którym uczeń musi:
— napisać tzw. ‘Personal Essay’
— wyselekcjonować grupę odpowiednich  uniwersytetów amerykańskich, które oferują wysokie stypendia dla międzynarodowych studentów
— stworzyć szereg formalnych dokumentów aplikacyjnych, jak listy rekomendacyjne, transkrypty polskich ocen szkolnych, portfolia obrazujące osobiste zainteresowania, osiągnięcia, etc.


GWARANCJA SKUTECZNOŚCI

maciek MACIEJ DZIEDZIC
SAT Preparation Course Coordinator

Maciej posiada dyplom Magistra na Uniwersytecie Warszawskim oraz jest stypendystą Northeastern Illinois University w Chicago. W przeciągu swojej kariery edukacyjnej i zawodowej Maciej ukończył wiele kursów języka angielskiego i zdobył również kwalifikacje lektorskie. Dzięki doświadczeniu płynącemu ze studiowania w USA, Maciej zdobył dogłębną wiedzę nt. procesu aplikacyjnego na amerykańskie uczelnie. Łącząc tą wiedzę z zapałem przedsiębiorczym, Maciej stworzył autorski program przygotowujący do Amerykańskiej matury SAT oraz pomógł wielu studentom przy aplikacjach na najlepsze amerykańskie uczelnie, jak: New York University lub Villanova University. Jako współzałożyciel EDUN Academy, Maciej jest głęboko zdeterminowany, aby zapewnić wszystkim uczniom EDUN Academy wyjątkowo wysokie wyniki na egzaminie SAT poprzez sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wszystkimi kursami SAT oraz nieustannym szkoleniem nauczycieli SAT.Nasi uczniowie po kursach przygotowujących oraz doradztwie edukacyjnym:

— Są w stanie osiągnąć wynik 1480-1580 punktów z egzaminu SAT
— Zostają przyjęci do renomowanych uniwersytetów amerykańskich znajdujących się w TOP 50 w skali całego kraju
— Mają przyznawane stypendia naukowe w wysokości 50%-80% ceny czesnego

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń (22) 250 16 45!

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

Oddziały Akademii