SUCCESS STORY

aleksander


Jesteśmy dumni.
Jako 17 letni uczeń Aleksander miał wielkie marzenie – chciał poświęcić swoje życie na Pomaganie potrzebujacym. Zdecydował, że będzie studiował medycynę w USA by później zostać lekarzem. W przedostatniej klasie liceum dołączył do EDUN Academy i wziął udział w kursie przygotowawczym do matury amerykańskiej SAT. Z pomocą swojego koordynatora SAT Aleksander zbudował bardzo silny i spójny profil aplikacyjny, który gwarantował mu przyjęcie na najlepsze universytety amerykańskie i otrzymanie wysokiego stypendium. Po kilku miesiącach Aleksander zdobył 2050 punktów na egzaminie SAT i wraz z obszerną działalnością pozaszkolną, ponadprzeciętnymi ocenami szkolnymi i wyjątkowym Personal Essay został przyjęty na New York University (kampus w mieście Nowy Jork) i otrzymał zwolnienie z 50% wysokości czesnego.

 


Od wczesnych lat szkolnych Anh chciał zostać biznesmenem i pracować na Wall Street. Mając pełne wsparcie swojego taty, Anh postanowił wyjechać na studia w USA i spełnić to marzenie. W ostatniej klasie liceum przyszedł do EDUN Academy aby przygotować się do procesu aplikacyjnego na amerykańskie uczelnie. Anh wiął udział w intensywnym kursie przygotowawczym do amerykańskiej matury SAT i już po 3 miesiącach nauki otrzymał wynik prawie 2000 punktów. Wspólnie z koordynatorem programu przygotowawczego na studia w USA. Anh zgromadził komplet dokumentów aplikacyjnych i wyselekcjonował grupę uniwersytetów amerykańskich oferujących prestiżowe ścieżki edukacji biznesowej oraz oferujące stypendia międzynarodowym uczniom. Jednym z nich był St. Mary's College of California, 5 w rankingu Forbes szkoła biznesowa. Został przyjęty i otrzymał stypendium blisko $30 000 rocznie. Będąc już na drugim roku Anh otrzymał kilka ofert staży w bankach inwestycyjnych takich jak Merrill Lynch oraz Goldman Sachs. Anh jest już obiecującym biznesmenem. Idzie śladami ojca.

anh
 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE NA STUDIA

Ważnym elementem dobrze przygotowanej aplikacji na amerykańskie lub brytyjskie uniwersytety są wyniki egzaminów wstępnych i testów takich jak A-LEVELS, TSA, BMAT lub UKCAT lub matury amerykańskiej SAT.

Aby aplikować na program studiów pierwszego stopnia na amerykańskich uniwersytetach uczeń musi zdać amerykańską maturę SAT.
Składa się ona z części głównej (SAT 1) oraz testów przedmiotowych (SAT subject tests).
Część główna amerykańskiej matury (SAT 1) testuje 3 obszary tematyczne:
· poziom wiedzy matematycznej (mathematics)
· poziom wiedzy językowej i umiejętności pisemnej (writing)
· poziom słownictwa oraz umiejętności logicznego wnioskowania (critical reading)
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania na części głównej SAT to 2400 punktów. Minimalny wynik potrzebny do efektywnej aplikacji na najlepsze amerykańskie uniwersytety to minimum 1800-2000 punktów.

Podczas procesu rekrutacyjnego na studia w Wielkiej Brytanii przyszli studenci muszą przystąpic do nowego rodzaju testu, ktorego forma różni sie wszystkich innych egzaminów. Nowa forma egzaminu skupia sie na sprawdzeniu sposobu rozumowania i myślenia studenta a przede wszystkim dotyczy ściśle okreslonej wiedzy z zakresu czterech przedmiotów: biologii, matematyki, fizyki i chemii. Egzamin BMAT jest egzaminem wstępnym na medycyne, weterynarię i inne kierunki pokrewne na uniwersytetach: Oxford, Cambridge, Imperial College, University College London i The Royal Veterinary College. Egzamin trwa dwie godziny i składa sie z trzech czesci:
· cześć 1: rozwiązywanie problemów i opracowywanie danych, krytyczne myślenie i rozumienie
· czesc 2: zastosowanie wiedzy naukowej
· czesc 3: praca pisemna na jeden z wybranych tematów

Wszyscy studenci chcący studiować Ekonomię, politologię i inne pokrewne kierunki są zobowiązani przystąpić do egzaminu TSA. Ten rodzaj egzaminu sprawdza umiejetnośćsamodzielnego oraz krytycznego myślenia. Thinking Skills Assessment składa sie z trzech różnych cześci:
· cześć 1: 50 pytań, które dzielą sie na: 25 pytań zwiazanych z rozwiązywaniem problemów i 25 zadań wykorzystujących umiejetności krytycznego myślenia. Test trwa 90 minut w czasie, którego każdy student musi odpowiednio go wykorzystac na rozwiazanie jak najwiekszej liczby zadań.
· czesc 2: zadanie pisemne którre zwiazane jest ze sprawdzaniem stylu i struktury wypowiedzi oraz sposobu wykorzystania krytycznego myslenia. Cala wypowiedz musi byc odpowiednio uargumentowana a czas na nią przeznaczony to jedyne 30 minut. Studentowi przedstawione sa trzy pytania z których wybiera tylko jeden temat.
UKCAT jest dwugodzinnym egzaminem wymaganym przez większość uniwersytetów medycznych w Wielkiej Brytanii. Testem tym kierują centra egzaminacyjne na terenie całego kraju i jest to test zdawany w formie komputerowej. Części, z których składa się UKCAT to:
· Verbal Reasoning (22 minuty): rozumienie i analityczne myślenie.
· Quantitative Reasoning (22 minuty): umiejętność odczytywania danych przedstawionych w formie graficznej.
· Abstract Reasoning (16 minut): umiejętność wizualizacji przestrzennej.
· Decision Analysis (30 minut): zapamiętywanie i odtwarzanie informacji.
· Decision Analysis (30 minut): test psychometryczny w formie kwestionariusza.

A levels są umiejętnościami wymaganymi podczas rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii. Studenci zgłębiają wiedzę z wymaganych przedmiotów w ciągu dwóch lat. Ilość przedmiotów zdawanych w zakresie A levels nie jest ściśle określona. By dostać się na uczelnie trzeba pomyślnie zdać co najmniej trzy przedmioty.

SPRAWDŹ CO NAS WYRÓŻNIA

              SAT

       BMAT

         TSA

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

Oddziały Akademii