Matura Międzynarodowa IB – ostatni etap Programu IB

IB Diploma Program jest wszechstronnym i prestiżowym programem edukacyjnym kształtującym:

- kreatywność ucznia;
- samodzielność pracy w trakcie pisania labów, Extended Essejów, projektów;
- praktyczne zrozumienie danego przedmiotu;
- działalność społeczną i artystyczną;
- rozwój analitycznego myślenia;

Specyfiką tego programu jest uczenie się wyłącznie 6 przedmiotów niezbędnych w realizacji planu edukacyjnego ucznia. Każdy wybrany przedmiot może być zdawany na poziomie HL (Higher Level) bądź SL (Standard level).

Program Matury Międzynarodowej IB jest realizowany w 10 liceach w Warszawie i staję się on z roku na rok coraz bardziej popularny i doceniany. Uczniowie z maturą międzynarodową IB spełniają światowe standardy i są kandydatami na najlepsze uczelnie w Europie zwłaszcza w Wielkiej Brytanii np.:

- Oxbridge
- UCL
- Imperial
- St Andrews
- Warwick
- Edinburgh

Korepetycje IB w Warszawie

Korepetycje IB w Warszawie prowadzone w Edun Academy charakteryzują się dostosowaniem metodyki nauczania programu IB do oczekiwań i potrzeb ucznia. Korepetycje IB Warszawa prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, a także on-line. Edun Academy w Warszawie posiada w swojej ofercie korepetycje IB:

- Korepetycje IB w Warszawie - matematyka IB (Mathematical Studies, HL i SL);
- Korepetycje IB w Warszawie - fizyka IB (HL i SL);
- Korepetycje IB w Warszawie - biologia IB (HL i SL);
- Korepetycje IB w Warszawie - chemia IB (HL i SL);
- Korepetycje IB w Warszawie - geografia IB (HL i SL).

Zakres Korepetycji IB w Warszawie obejmuje:

- przygotowanie do pisania próbnych egzaminów – Mock;
- pomoc metodyczna przy pisaniu labów, projektów, extended essay;
- nauka strategii egzaminacyjnych ;
- praktyczne ukazanie teorii.

Korepetycje IB Warszawa w Edun Academy to:

- nauczanie aktualne (plan zajęć w oparciu o materiał bieżący ze szkoły)
- nauczanie powtórkowe (rozwiązywanie zadań z past papers, revision books, nauka prawidłowej organizacji czasu)

Korepetycje IB w Warszawie – najlepsi nauczyciele na wyciągnięcie ręki!

Edun Academy w Warszawie dysponuje doświadczoną kadrą nauczycielską z kierunkowym wykształceniem przeszkoloną w zakresie standardów IB, dzięki czemu nasi nauczyciele wiedzą jak pomóc w przygotowaniach do matury międzynarodowej. Nauczyciele w Edun Academy w Warszawie przekazują wiedzę z pasją i są w pełni zaangażowani w swoją pracę podczas udzielania korepetycji IB.

Edun Academy - przystępne ceny i gwarancja jakości!

Zajęcia w Edun Academy:

- cena już od 49 zł za lekcję;
- metodyka i organizacja harmonogramów zajęć nadzorowana przez koordynatora IB;
- hospitacja każdej lekcji- główna uwaga skupiona na potrzebach i oczekiwaniach ucznia.

Matura Międzynarodowa IB w Warszawie

Edun Academy jako centrum świadczące usługi w zakresie Korepetycji IB w Warszawie nie tylko profesjonalnie przygotowuje uczniów do matury IB, ale także pomaga w procesie aplikacyjnym na studia zagraniczne w US, UK, Kanadzie. W trosce o ucznia zapewniamy:

- omówienie systemów szkolnictwa wybranego przez ucznia kraju i wymogów aplikacyjnych na daną uczelnię;
- tworzenie profilu edukacyjnego ucznia;
- wybór uczelni uwzględniając zainteresowania i cel edukacyjny ucznia;
- przygotowanie harmonogramu kursów ucznia – jako kluczowy element w procesie aplikacyjnym.

 

Korepetycje IB Warszawa

Edun Korepetycje Warszawa

ul. Smolna 38/7,
00-375 Warszawa,
tel. 22 250 16 45