MATURA MIĘDZYNARODOWA

Korepetycje Ib w Poznaniu

Maturę międzynarodową warto studiować z wielu powodów. Pozwala licealistom zapoznać się z innymi kulturami, uczy wnikliwego myślenia, rozwija ich świadomość społeczną. Od polskiej matury różni ją podejście abiturientów do poziomów egzaminu, które doskonale łączą potrzebę podstawowej wiedzy ogólniej wraz z pogłębioną wiedzą specjalistyczną. Ponadto matura IB otwiera drzwi na większość prestiżowych uczelni zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Często nie trzeba zdawać dodatkowych egzaminów wstępnych. Poziomu zajęć pilnuje koordynator programu IB, który dba, żeby każda szkoła stosowała się do wymogów i zaleceń komisji egzaminacyjnej.

Zakres korepetycji IB w Poznaniu

Korepetycje IB Poznań to nastawienie na indywidualnego ucznia, na jego potrzeby odnośnie przygotowania do egzaminu. Skupiamy się na kłopotliwych partiach materiału i uczymy, jak rozwiązać każde problematyczne zadanie. Nie dajemy gotowych odpowiedzi, pokazujemy za to jak dojść do właściwego rozwiązania. Każdy uczeń szkoły z międzynarodową maturą musi zdać egazmin z 6 kursów przedmiotowych, z których przynajmniej 3 muszą być na poziomie HL.

Korepetycje IB Poznań przygotowują do tych przedmiotów na każdym poziomie. Zawsze pilnujemy, żeby nasze zajęcia odpowiadały obowiązującej podstawie programowej, a nasi nauczyciele są specjalnie w tym celu przeszkoleni.

Korepetycje w Poznaniu to:

Warto nam zaufać ze względu na profesjonalne podejście do każdego ucznia, ponieważ zadowolenie z zajęć oraz dobre wyniki egzaminów są dla nas najważniejsze. Ceny zaczynają się już od 39 zł za godzinę lekcyjną. Do matury międzynarodowej w Poznaniu od kilku lat przygotowują dwie szkoły, których egzaminy wstępne zawsze budzą zainteresowanie wielkopolskich gimnazjalistów.

Absolwenci tych liceów mają nie tylko zagwarantowane miejsca na najlepszych uniwersytetach, ale również posiadają umiejętność wnikliwego myślenia i patrzenia na problem z wielu różnych perspektyw.

Korepetycje IB Poznań

EDUN  Korepetycje Poznań
ul. Mickiewicza 1a/3,
60-833 Poznań,

tel. 22 250 16 45

      796-557-754