MATURA MIĘDZYNARODOWA - IB DIPLOMA PROGRAMME

Matura międzynarodowa to program nauczania realizowanym w ciągu dwóch lat zapewniającym nie tylko możliwość studiowania na najlepszych uniwersytetach na świecie, ale także szanse rozwoju kreatywności i własnych zainteresowań. Więcej informacji o maturze międzynarodowej...

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

ZALETY MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

— akademickie forma zajęć-lekcje prowadzone w 60-minutowych blokach
— nauka poprzez doświadczenie a nie uczenie się na pamięć
— zajęcia prowadzone indywidualnie, co zwiększa efektywność nauki i gwarantuje indywidualne podejście do ucznia
— nauka przedmiotów w języku angielskim
— uczniowie uczą się wyłącznie przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i postawionym przed sobą przyszłym celem edukacyjnym
— rozwój ucznia poprzez prace badawcze, laboratoria i dyskusje
— uczestnictwo w międzynarodowych projektach co kształtuje wielokulturowość pośród uczniów
— uzyskany dyplom IB "otwiera drzwi” na najbardziej prestiżowe uczelnie na świecie

NAUKA W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

W zakresie matury IB każdy uczeń wybiera sześć przedmiotów, z których będzie zdawał egzamin na koniec drugiej klasy IB. Obowiązkowymi przedmiotami są: język ojczysty, język angielski i matematyka. Każdy uczeń wybiera poziom w zakresie którego chce zdawać dany przedmiot w tym 3 lub 4 przedmioty muszą być zdawane na rozszerzonym poziomie (HL) reszta przedmiotów na podstawowym (SL).

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

— TOK - teoria wiedzy - zajęcia międzydyscyplinarne realizowane w programie IB spoza grupy sześciu przedmiotów. W czasie zajęć uczeń weryfikuje różne źródła informacji, analizuje środki masowego przekazu tworząc w ten sposób własne wnioski
— CAS - creativity, action, service. Uczeń w programie matury międzynarodowej musi wypracować 150 godzin wolontariatu. Ideą CAS jest niesienie pomocy potrzebującym. Uczniowie muszą przygotować raport w języku angielskim jak i własną samoocenę.
— Extended Essay - długa wypowiedź pisemna z wybranego przez ucznia przedmiotu. Praca musi być napisana w języku angielskim i zawierać własne założenia, obserwacje a także wnioski.

EGZAMINY MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

— każdy przedmiot oceniany jest w skali od 1-7
— maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania jest 45. Aby uczeń mógł uzyskać dyplom matury międzynarodowej musi otrzymać 24 punkty.
— prace maturzystów są kodowane i wysyłane najpierw do Cardiff a następnie do Genewy, gdzie przygotowywane są dyplomy IB
— uczniowie w programie ib zaczynają już zdawać swoją maturę na koniec pierwszego półrocza przygotowując prezentacje z języka polskiego, która stanowi 15% końcowego wyniku matury.
— uczeń aby zaliczyć internal assessment - musi zaprojektować doświadczenie (w zakresie przedmiotów eksperymentalnych) uwzględniając opis czynności, ale także własne wnioski. Ta forma sprawozdania nazywana jest ”lab report”

CO WCHODZI W SKŁAD EGZAMINU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

SPRAWDŹ CO NAS WYRÓŻNIA

      MATEMATYKA

    ANGIELSKI

       FIZYKA

    CHEMIA

     BIOLOGIA

      TOK

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!

Sprawdź co nas wyróżnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

check

Oddziały Akademii