SUCCESS STORY

aleksander


Jesteśmy dumni.
Jako 17 letni uczeń Aleksander miał wielkie marzenie – chciał poświęcić swoje życie na Pomaganie potrzebujacym. Zdecydował, że będzie studiował medycynę w USA by później zostać lekarzem. W przedostatniej klasie liceum dołączył do EDUN Academy i wziął udział w kursie przygotowawczym do matury amerykańskiej SAT. Z pomocą swojego koordynatora SAT Aleksander zbudował bardzo silny i spójny profil aplikacyjny, który gwarantował mu przyjęcie na najlepsze universytety amerykańskie i otrzymanie wysokiego stypendium. Po kilku miesiącach Aleksander zdobył 2050 punktów na egzaminie SAT i wraz z obszerną działalnością pozaszkolną, ponadprzeciętnymi ocenami szkolnymi i wyjątkowym Personal Essay został przyjęty na New York University (kampus w mieście Nowy Jork) i otrzymał zwolnienie z 50% wysokości czesnego.

 


Od wczesnych lat szkolnych Anh chciał zostać biznesmenem i pracować na Wall Street. Mając pełne wsparcie swojego taty, Anh postanowił wyjechać na studia w USA i spełnić to marzenie. W ostatniej klasie liceum przyszedł do EDUN Academy aby przygotować się do procesu aplikacyjnego na amerykańskie uczelnie. Anh wiął udział w intensywnym kursie przygotowawczym do amerykańskiej matury SAT i już po 3 miesiącach nauki otrzymał wynik prawie 2000 punktów. Wspólnie z koordynatorem programu przygotowawczego na studia w USA. Anh zgromadził komplet dokumentów aplikacyjnych i wyselekcjonował grupę uniwersytetów amerykańskich oferujących prestiżowe ścieżki edukacji biznesowej oraz oferujące stypendia międzynarodowym uczniom. Jednym z nich był St. Mary's College of California, 5 w rankingu Forbes szkoła biznesowa. Został przyjęty i otrzymał stypendium blisko $30 000 rocznie. Będąc już na drugim roku Anh otrzymał kilka ofert staży w bankach inwestycyjnych takich jak Merrill Lynch oraz Goldman Sachs. Anh jest już obiecującym biznesmenem. Idzie śladami ojca.

anh
 

HOW IT WORKS

Nasze bogate doświadczenie dydaktyczne, koordynatorzy będący praktykami i nauczyciele pasjonaci – to trzy elementy, które gwarantują Sukces. Osiągnięcia naszych uczniów i satysfakcja rodziców to świadectwo skuteczności naszego programu nauczania. Nasz program od samego początku wspierany był przez narzędzia zdalnego nauczania. Dzięki Lekcjom Online oraz Kursom Online masz dostęp do najlepszej kadry dydaktycznej oraz najwyższej jakości programu nauczania bez wychodzenia z domu i długich dojazdów do nauczyciela czy szkoły.
Lekcje Online dadzą ci na bieżąco pełne wsparcie w codziennej nauce. Kursy Online pozwolą ci kompleksowo przygotować się do egzaminów, powtórzyć zagadnienia do lekcji czy zrozumieć poszczególne działy wiedzy.


Contact us                  nextt


form
form

phone
telephone

mail mail 
Computing tools            nextt
and internet

pc PC

laptop laptop

 tablet  tablet

 smartphone  smartphone

No extra software           nextt


lessons
lessons live
        through Skype
Worldwide available


location
convinient location
 

POZNAJ BOGATĄ BAZĘ KURSÓW ONLINE ORAZ LEKCJI ONLINE

IB Online Tutoring
  • IB chemistry online
  • IB mathematics online
  • IB physics online
  • IB language online
  • IB biology online
  • IB test preparation
  
SAT Online Courses
  • SAT test online preparation
  • SAT Critical Reading
  • SAT Writing
  • SAT Math
  • SAT practice test online
  • SAT tutoring online
 
BMAT
  • BMAT online courses
  
TOFEL
  • TOFEL online preparation
 
UKCAT
  • UKCAT online preparation
TSA
  • TSA online courses
 

GWARANCJA EFEKTYWNOŚCI


gwarancja efektywności


• Zgodne z programem IB
• Zgodne z egzaminami wstępnymi
   SAT, BMAT, UCAT, TSA
• Opracowana przez praktyków

• Komfort i wygoda
• Swoboda komunikacji
• Efektywność